北京同仁堂牛黃解毒片糖衣片

Beijing Tong Ren Tang Niu Huang Jie Du Pian Sugar coated