北京同仁堂銀翹解毒片糖衣片

Beijing Tong Ren Tang Yin Qiao Jie Du Pian Sugar coated